Hakikat, ruhun sevgilisidir ve bu aşkın çocuğu düşünmektir. N. Topçu

Sempozyumlar

Türkiye Vatikan İlişkileri “Sultan II. Abdülhamit Döneminde Papalıkla İlişkiler”,  Türk Tarih Kurumu (TTK), Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, Selanik, 20-21  Şubat 2014.

Türkiye Vatikan İlişkileri, “Sultan Abdülaziz Dönemi Osmanlı Papalık İlişkileri” Türk Tarih Kurumu (TTK) Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, Ankara, 12-13 Aralık 2013.

XIX. Yüzyılda Kilise Rekabetlerinin Yaşandığı Kudüs’te Osmanlı’nın Uyguladığı Birlikte Yaşama ve Barış Kültürü Politikaları/The Policies of Cohabitation and Peace Culture Implemented by the Ottomans in Jerusalem Where Church Competitions Had Been Suffered in 19th Century
II. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyu/II. International Religious Studies and Global Peace Symposium in 19-21 May 2016