Archive

You are currently browsing the blog archives for Kasım, 2014.

Kas

13

Papa Franciscus, Patrik Bartolomeo ile de görüşecek.

By Dr.Ahmet Turkan

1523137_692920060741506_1903228826_o 1559281_692918427408336_1224127117_oTürkiye’ye gelecek olan Papa Franciscus’un görüşeceği kişilerden biri de Fener Rum Patriği Bartolomeo’dur. 1967 yılında Papa VI. Paul’un Rum Patriği ile görüşmesiyle başlayan bu sürecin, iki kilisenin yakınlaşması noktasında daha ileri bir noktaya taşınıp taşınamayacağını zaman gösterecektir. Buna benzer adımların Osmanlı Devleti zamanında da atıldığı görülmektedir. Örneğin, 1848’te Papalık adına İstanbul’a gelen Sayda Piskoposu Ferrieri, papanın uzlaşı mektubunu Fener Patriğine iletmiş, ancak ortak bir paydada buluşulamamıştır. Hatta Fener Rum Patriği, Papa IX. Pius’un bu girişimlerine, “Papa, misyonerleri aracılığıyla Doğudaki Ortodoksları Katolikleştireceğine, Avrupa’daki dinsizlerle uğraşsın” diyerek sert tepki vermiştir.
Konuyla alakalı olarak Türk Tarih Kurumunun 12-13 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da düzenlediği “Sultan Abdülaziz ve Dönemi” ve 20 Şubat 2014’te Selanik’te Türk Tarih Kurumu’nun düzenlediği sempozyumda “Sultan II. Abdülhamit Dönemi’nde Papalıkla ilişkiler” isimli sempozyumda sunduğum bildirilerim…