Archive

You are currently browsing the archives for the Uncategorized category.

Haz

6

Belgelerle Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir’in Sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili Kütahya valisini referans almasındaki çelişkileri/eksiklikleri

By Dr.Ahmet Turkan

PROFİLarşiv resim

 

MAKALENİN İÇERİĞİ: Cem Özdemir’in Çelişkileri

DH_EUM_2_Şb_00074_00027_001

Cem Özdemir’in kendisine referans aldığı Faik Ali Bey’den sonra Kütahya’da görev yapan Mutasarrıf Ahmet Müfit Bey zamanında da şehirde beş binin üzerinde bir Ermeni nüfusunun yaşadığına dair Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, BOA, DH_EUM_2_Şb_00074_00027_001.

 

 

 

 

 

DH_ŞFR__00485_00108_001_001DH_ŞFR__00485_00108_001_002DH_ŞFR__00485_00108_001_003DH_ŞFR__00485_00108_001_004DH_ŞFR__00485_00108_001_005

 

May

20

Bosna’da II. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumunu Yaptık.

By Dr.Ahmet Turkan

“XIX. Yüzyılda Kilise Rekabetlerinin Yaşandığı Kudüs’te Osmanlı’nın Uyguladığı Birlikte Yaşama ve Barış Kültürü Politikaları” isimli bildiri sunumumdan…

13244756_1179005202132987_1232721805553492699_n13244603_1179005015466339_1948473350727822079_n13238891_1179005155466325_3092991691750476047_n1

May

20

Bosna’da II. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumunu Yaptık.

By Dr.Ahmet Turkan

“XIX. Yüzyılda Kilise Rekabetlerinin Yaşandığı Kudüs’te Osmanlı’nın Uyguladığı Birlikte Yaşama ve Barış Kültürü Politikaları” isimli bildiri sunumumdan…

Nis

28

Türk Ermeni İlişkileri Panelini Yaptık.

By Dr.Ahmet Turkan

13062055_471271073066804_5279770663723972252_nIMG_6237IMG_6256IMG_6260

 

 

 

 

 

 

 

Şub

2

HZ. İSA’YA AÇIK MEKTUP

By Dr.Ahmet Turkan

Türkiye’deki farklı din mensupları ile ilgili konularda oldukça hümanist bir tavır takınan Batı’nın, Afrika’daki Müslümanların hakları konusunda kayıtsız kalması karşısında Süleyman Nazif “Hz. İsa’ya Açık Mektup” ve “Hz. İsa’nın Cevabı” gibi başlıklar altında bir risale yazar. Batının yaptıklarını Hz. İsa’ya şikâyet eder. Yüz yıl önce yazılmış olan bu Risaledeki dini ve siyasi meseleler günümüz için önemli ayrıntıları barındırmaktadır. Özellikle Dünyanın birçok Müslüman ülkesinde yaşanan haksızlıkları görmezden gelen Batı dünyasının işine geldiği zaman demokrasi havarisi kesilmesi noktasında okunulası bir risaledir… 

Suleyman_Naziften_Hz_Isaya_Acik_Mektup (1)

https://dpu.academia.edu/ahmett%C3%BCrkan/Analytics#/activity/overview

 

Şub

2

BİSMARK SANKİ BUGÜNÜ MÜ ANLATIYOR?

By Dr.Ahmet Turkan

Sebilürreşad dergisinin 3 Zilkade 1339/9 Temmuz 1921 tarihli nüshasında (yazının orjinali ekli resimdedir) şu ibareler geçmektedir:
“Cemiyet-i Akvam’a (Milletler Cemiyeti) şimdi yeni bir mesele daha gelir ki Papalık makamının delaletiyle Kudüs-ü Şerifi ahlak-ı fazileye mugayir olan ihdasattan vikaye etmektir. Kudüs yanında kahveler, sinemalar vesair eğlence yerleri ihdas eylemesi Papalık makamının pek gücüne gitmiştir. Ekâbir-i Hıristiyaniye Kudüs-ü Şerifin eski kutsiyetini yani idare-i Osmaniye zamanındaki hayat ve heyet-i diniyyesini muhafaza etmek taraftarıdırlar. Filvaki hilafet-i Osmaniye nazarında Kudüs mahall-i mukaddeseden bir haram-ı mübarek ad edildiği için orada ahlak-ı umumiyeye dokunur ihdasata müsaade edilmezdi. Milel-i Hıristiyaniye de hükümet-i Osmaniyenin vaz’ ettiği şekl-i idareden pek memnun idiler…

Bismark (Almanya başbakanı) bir kere demiş ki: ‘Eğer memalik-i Osmaniye bir gün taksime uğrayacak olursa her halde en son gidecek yer Filistin’dir. Oraya Osmanlılar gibi bî-tarafane (tarafsız) muhafaza edecek bir idare pek güç teessüs edebilir.”996118_799763590057152_3863068171619722413_n

Şub

1

Prof. Dr. Wan Mohd Nor WAN DAUD’u Fakültemizde misafir ettik.

By Dr.Ahmet Turkan

Fakültemizin düzenlemiş olduğu “ÇARŞAMBA SEMİNERLERİ”nin bu ayki konuğu “University Of Technology Of Malaysia”dan Prof. Dr. Wan Mohd Nor WAN DAUD idi. “İslam Düşüncesinde Bilim ve Eğitim Sistemi” konulu güzel bir konuşma yaptılar. Lütfedip fakültemize gelmelerinden ve yapmış oldukları kıymetli konuşmalarından dolayı kendilerine şükranlarımızı sunarız… 11935165_1047083578658484_5094655221064200933_o 12132445_1047083091991866_1002688229889987307_o 12139912_1047083065325202_3065351220205320817_o 12140167_1047083071991868_5275192406154881755_o

Ara

29

HOCALARIMIZA TEŞEKKÜRLER…

By Dr.Ahmet Turkan

Kütahya diyanet camiasından hocalarımız fakültemizi ziyarete geldiler. Müşerref olduk. Fakülte hocalarımızla birlikte güzel sohbet ettik. Teşriflerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunarız1917434_1081102838589891_4364736128761252527_n 735052_1081103001923208_4445053871458696250_n

Ara

15

TÜBA, KIYMETLİ İNSANLARA, KIYMETLİ ÖDÜLLER VERİYOR…

By Dr.Ahmet Turkan

12356721_922992871070089_7692522333087122823_o“ŞEYHÜ’L – VÜZERÂ KOCA HÜSREV PAŞA: II. MAHMUD DEVRİNİN PERDE ARKASI” ADLI ESERİYLE TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) BİLİMSEL TELİF VE ÇEVİRİ ESER ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. YÜKSEL ÇELİK HOCAMI TEBRİK EDERİM.

Kas

1

GERÇEK MUHACİR KİM? (TRABZON SEMPOZYUMUNDAN GERİYE KALANLAR)

By Dr.Ahmet Turkan

8-10 Ekim 2015 tarihleri arasında, Trabzon’da KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİnin düzenlemiş olduğu bilgi ve kültür yüklü dolu dolu bir sempozyum geçirdik. Sempozyumu düzenleyen KTU İlahiyat Fakültesinin kıymetli hocalarına ve hassaten kadim dostum Fatih Topaloğlu Bey’e şükranlarımı belirtirim. “I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dini Hayat” isimli sempozyumda, yerli ve yabancı birçok akademisyenle tanışma imkânı bulduk. Trabzonla ilgili şahsi kütüphanesi bulunan Haşim Albayrak Beyefendiden Trabzonla ilgili bilmediğim çok şeyler öğrendim. Texas Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Glenn Peers’le Kudüs’teki dini yapılar üzerine güzel sohbetimiz oldu. Kendileri Texas Üniversitesine ders sunumu için bizleri davet ettiler. Yakın zamanda gitmemiz zor gözüküyor gibi, ancak yine de Allah kerimdir…
“Tanzimat Sonrası Trabzon’daki Gayrimüslimlerin Dini Hareketlilikleri ve Çatışmaları” isimli bildirimi sunduğum sempozyumda aynı anda dört oturumun bir arada yapılması çok merak ettiğim konuları dinleyememe neden oldu. Ancak Dekan Bey’in bildiri kitabının kısa zamanda basılacağını bizlere bildirmesi heyecanımı arttırdı. Kendim de Trabzon kökenli bir ailenin torunu olarak Trabzon’da bu kadar âlimin yaşadığını bilmediğimi utanarak söylemek zorundayım. O yüzden sempozyumda kendi konumun dışında, çok kıymetli bilgiler edindiğimi sevinerek belirtmek isterim. Bu anlamda yakın dönemde yaşamış olan âlimlerin şahsi kütüphanelerinin bulunması, Trabzon’daki ilmi hayatla ilgili daha çok özgün çalışmaların ortaya çıkacağını göstermektedir. 

SEMPOZYUM ESNASINDA DİKKATİMİ ÇEKEN HUSUSLARDAN BİRİ DE TRABZONLU HOCALARIMIZ TARAFINDAN BENİM “TRABZONLU MUHACİR” OLDUĞUMUN SÖYLENMESİYDİ. AÇIKÇASI BUNU İLK DUYUNCA ŞAŞIRMIŞTIM. 1916’DA RUS İŞGALİ SIRASINDA BU ŞEHİRDEN ÇIKAN BÜYÜK DEDEM, ANNESİ VE KARDEŞLERİ DÜZCE’YE YERLEŞMİŞ VE BU ŞEHİRDE DALLANIP BUDAKLANMIŞLARDI. ANCAK BİZLER DÜZCE’DE MUHACİR –HALK DİLİNDE MACİR- DENİLİNCE GENELDE BULGARİSTAN’DAN GÖÇ EDENLERİ ANLIYORDUK. O ANDA AKLIMA GELDİ Kİ HERHALDE EN SON GELENE BİZ MUHACİR DEMİŞTİK. ÇÜNKÜ 1860’LI YILLARIN SONUNDAN İTİBAREN GELEN KAFKAS KÖKENLİ ÇERKES VE ABHAZLAR, 93 HARBİNDEN (1877-1878) SONRA GELEN BOŞNAKLAR, ONUN SONRASINDA GÜRCÜLER, DOĞU KARADENİZ’İN FARKLI İLLERİNDEN GELENLER ASLINDA HEP MUHACİRDİ. ÇOCUKKEN OYNADIĞIMIZ YAKAR TOP OYUNUNDAKİ GİBİ SON GELEN BULGARLAR DA MUHACİR OLARAK ADLANDIRILMIŞTI HERHALDE…
ANCAK ZİNCİRDEKİ GENEL HALKAYA BAKILDIĞINDA VE BİR ÖNCEKİNE GÖRE DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE, ENSAR GİBİ GÖZÜKENLER DE ASLINDA MUHACİR DEĞİL MİYDİ?
NOT: KONUYLA İLGİLİ SOSYAL TARİH ÇALIŞANLARI, “DÜZCE’DE SON DÖNEM MUHACİR VE ENSAR (YERLİ) ALGISI” GİBİ BENZER KONULARDA ÇOK ÖZGÜN ÇALIŞMALAR YAPABİLİRLER.

20151009_090519 3 2 1 20151010_152329 20151010_133326 20151010_124453 20151009_094448